Dự án trung tâm thương mại tại Củ Chi – Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Quyết định số 193/QĐ-UBND về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án trung